include/SDL_events.h
branchSDL-1.3
changeset 1669 9857d21967bb
parent 1668 4da1ee79c9af
child 1686 8d7fecceb9ef
equal deleted inserted replaced
1668:4da1ee79c9af 1669:9857d21967bb
  267 {
  267 {
  268   Uint8 type;     /**< SDL_SYSWMEVENT */
  268   Uint8 type;     /**< SDL_SYSWMEVENT */
  269   SDL_SysWMmsg *msg; /**< driver dependent data, defined in SDL_syswm.h */
  269   SDL_SysWMmsg *msg; /**< driver dependent data, defined in SDL_syswm.h */
  270 } SDL_SysWMEvent;
  270 } SDL_SysWMEvent;
  271 
  271 
    
  272 /* Typedefs for backwards compatibility */
    
  273 typedef struct SDL_ActiveEvent
    
  274 {
    
  275   Uint8 type;
    
  276   Uint8 gain;
    
  277   Uint8 state;
    
  278 } SDL_ActiveEvent;
    
  279 typedef struct SDL_ResizeEvent
    
  280 {
    
  281   Uint8 type;
    
  282   int w;
    
  283   int h;
    
  284 } SDL_ResizeEvent;
    
  285 
  272 /**
  286 /**
  273 * \union SDL_Event
  287 * \union SDL_Event
  274 *
  288 *
  275 * \brief General event structure
  289 * \brief General event structure
  276 */
  290 */
  286   SDL_JoyHatEvent jhat;      /**< Joystick hat event data */
  300   SDL_JoyHatEvent jhat;      /**< Joystick hat event data */
  287   SDL_JoyButtonEvent jbutton;   /**< Joystick button event data */
  301   SDL_JoyButtonEvent jbutton;   /**< Joystick button event data */
  288   SDL_QuitEvent quit;       /**< Quit request event data */
  302   SDL_QuitEvent quit;       /**< Quit request event data */
  289   SDL_UserEvent user;       /**< Custom event data */
  303   SDL_UserEvent user;       /**< Custom event data */
  290   SDL_SysWMEvent syswm;      /**< System dependent window event data */
  304   SDL_SysWMEvent syswm;      /**< System dependent window event data */
    
  305 
    
  306   /* Temporarily here for backwards compatibility */
    
  307   SDL_ActiveEvent active;
    
  308   SDL_ResizeEvent resize;
  291 } SDL_Event;
  309 } SDL_Event;
  292 
  310 
  293 
  311 
  294 /* Function prototypes */
  312 /* Function prototypes */
  295 
  313