test/testblitspeed.c
branchSDL-1.3
changeset 1668 4da1ee79c9af
parent 1662 782fd950bd46
--- a/test/testblitspeed.c	Mon May 29 03:53:21 2006 +0000
+++ b/test/testblitspeed.c	Mon May 29 04:04:35 2006 +0000
@@ -16,32 +16,32 @@
 
 
 static int
-percent (int val, int total)
+percent(int val, int total)
 {
   return ((int) ((((float) val) / ((float) total)) * 100.0f));
 }
 
 static int
-randRange (int lo, int hi)
+randRange(int lo, int hi)
 {
-  return (lo + (int) (((double) hi) * rand () / (RAND_MAX + 1.0)));
+  return (lo + (int) (((double) hi) * rand() / (RAND_MAX + 1.0)));
 }
 
 static void
-copy_trunc_str (char *str, size_t strsize, const char *flagstr)
+copy_trunc_str(char *str, size_t strsize, const char *flagstr)
 {
-  if ((strlen (str) + strlen (flagstr)) >= (strsize - 1))
-    strcpy (str + (strsize - 5), " ...");
+  if ((strlen(str) + strlen(flagstr)) >= (strsize - 1))
+    strcpy(str + (strsize - 5), " ...");
   else
-    strcat (str, flagstr);
+    strcat(str, flagstr);
 }
 
 static void
-__append_sdl_surface_flag (SDL_Surface * _surface, char *str,
-              size_t strsize, Uint32 flag, const char *flagstr)
+__append_sdl_surface_flag(SDL_Surface * _surface, char *str,
+             size_t strsize, Uint32 flag, const char *flagstr)
 {
   if (_surface->flags & flag)
-    copy_trunc_str (str, strsize, flagstr);
+    copy_trunc_str(str, strsize, flagstr);
 }
 
 
@@ -49,106 +49,106 @@
 #define print_tf_state(str, val) printf("%s: {%s}\n", str, (val) ? "true" : "false" )
 
 static void
-output_videoinfo_details (void)
+output_videoinfo_details(void)
 {
-  const SDL_VideoInfo *info = SDL_GetVideoInfo ();
-  printf ("SDL_GetVideoInfo():\n");
+  const SDL_VideoInfo *info = SDL_GetVideoInfo();
+  printf("SDL_GetVideoInfo():\n");
   if (info == NULL)
-    printf (" (null.)\n");
+    printf(" (null.)\n");
   else {
-    print_tf_state (" hardware surface available", info->hw_available);
-    print_tf_state (" window manager available", info->wm_available);
-    print_tf_state (" accelerated hardware->hardware blits",
-            info->blit_hw);
-    print_tf_state (" accelerated hardware->hardware colorkey blits",
-            info->blit_hw_CC);
-    print_tf_state (" accelerated hardware->hardware alpha blits",
-            info->blit_hw_A);
-    print_tf_state (" accelerated software->hardware blits",
-            info->blit_sw);
-    print_tf_state (" accelerated software->hardware colorkey blits",
-            info->blit_sw_CC);
-    print_tf_state (" accelerated software->hardware alpha blits",
-            info->blit_sw_A);
-    print_tf_state (" accelerated color fills", info->blit_fill);
-    printf (" video memory: (%d)\n", info->video_mem);
+    print_tf_state(" hardware surface available", info->hw_available);
+    print_tf_state(" window manager available", info->wm_available);
+    print_tf_state(" accelerated hardware->hardware blits",
+            info->blit_hw);
+    print_tf_state(" accelerated hardware->hardware colorkey blits",
+            info->blit_hw_CC);
+    print_tf_state(" accelerated hardware->hardware alpha blits",
+            info->blit_hw_A);
+    print_tf_state(" accelerated software->hardware blits",
+            info->blit_sw);
+    print_tf_state(" accelerated software->hardware colorkey blits",
+            info->blit_sw_CC);
+    print_tf_state(" accelerated software->hardware alpha blits",
+            info->blit_sw_A);
+    print_tf_state(" accelerated color fills", info->blit_fill);
+    printf(" video memory: (%d)\n", info->video_mem);
   }
 
-  printf ("\n");
+  printf("\n");
 }
 
 static void
-output_surface_details (const char *name, SDL_Surface * surface)
+output_surface_details(const char *name, SDL_Surface * surface)
 {
-  printf ("Details for %s:\n", name);
+  printf("Details for %s:\n", name);
 
   if (surface == NULL) {
-    printf ("-WARNING- You've got a NULL surface!");
+    printf("-WARNING- You've got a NULL surface!");
   } else {
     char f[256];
-    printf (" width   : %d\n", surface->w);
-    printf (" height   : %d\n", surface->h);
-    printf (" depth   : %d bits per pixel\n",
-        surface->format->BitsPerPixel);
-    printf (" pitch   : %d\n", (int) surface->pitch);
-    printf (" alpha   : %d\n", (int) surface->format->alpha);
-    printf (" colorkey  : 0x%X\n",
-        (unsigned int) surface->format->colorkey);
+    printf(" width   : %d\n", surface->w);
+    printf(" height   : %d\n", surface->h);
+    printf(" depth   : %d bits per pixel\n",
+        surface->format->BitsPerPixel);
+    printf(" pitch   : %d\n", (int) surface->pitch);
+    printf(" alpha   : %d\n", (int) surface->format->alpha);
+    printf(" colorkey  : 0x%X\n",
+        (unsigned int) surface->format->colorkey);
 
-    printf (" red bits  : 0x%08X mask, %d shift, %d loss\n",
-        (int) surface->format->Rmask,
-        (int) surface->format->Rshift, (int) surface->format->Rloss);
-    printf (" green bits : 0x%08X mask, %d shift, %d loss\n",
-        (int) surface->format->Gmask,
-        (int) surface->format->Gshift, (int) surface->format->Gloss);
-    printf (" blue bits : 0x%08X mask, %d shift, %d loss\n",
-        (int) surface->format->Bmask,
-        (int) surface->format->Bshift, (int) surface->format->Bloss);
-    printf (" alpha bits : 0x%08X mask, %d shift, %d loss\n",
-        (int) surface->format->Amask,
-        (int) surface->format->Ashift, (int) surface->format->Aloss);
+    printf(" red bits  : 0x%08X mask, %d shift, %d loss\n",
+        (int) surface->format->Rmask,
+        (int) surface->format->Rshift, (int) surface->format->Rloss);
+    printf(" green bits : 0x%08X mask, %d shift, %d loss\n",
+        (int) surface->format->Gmask,
+        (int) surface->format->Gshift, (int) surface->format->Gloss);
+    printf(" blue bits : 0x%08X mask, %d shift, %d loss\n",
+        (int) surface->format->Bmask,
+        (int) surface->format->Bshift, (int) surface->format->Bloss);
+    printf(" alpha bits : 0x%08X mask, %d shift, %d loss\n",
+        (int) surface->format->Amask,
+        (int) surface->format->Ashift, (int) surface->format->Aloss);
 
     f[0] = '\0';
 
     /*append_sdl_surface_flag(surface, f, sizeof (f), SDL_SWSURFACE); */
     if ((surface->flags & SDL_HWSURFACE) == 0)
-      copy_trunc_str (f, sizeof (f), " SDL_SWSURFACE");
+      copy_trunc_str(f, sizeof(f), " SDL_SWSURFACE");
 
-    append_sdl_surface_flag (surface, f, sizeof (f), SDL_HWSURFACE);
-    append_sdl_surface_flag (surface, f, sizeof (f), SDL_ASYNCBLIT);
-    append_sdl_surface_flag (surface, f, sizeof (f), SDL_ANYFORMAT);
-    append_sdl_surface_flag (surface, f, sizeof (f), SDL_HWPALETTE);
-    append_sdl_surface_flag (surface, f, sizeof (f), SDL_DOUBLEBUF);
-    append_sdl_surface_flag (surface, f, sizeof (f), SDL_FULLSCREEN);
-    append_sdl_surface_flag (surface, f, sizeof (f), SDL_OPENGL);
-    append_sdl_surface_flag (surface, f, sizeof (f), SDL_RESIZABLE);
-    append_sdl_surface_flag (surface, f, sizeof (f), SDL_NOFRAME);
-    append_sdl_surface_flag (surface, f, sizeof (f), SDL_HWACCEL);
-    append_sdl_surface_flag (surface, f, sizeof (f), SDL_SRCCOLORKEY);
-    append_sdl_surface_flag (surface, f, sizeof (f), SDL_RLEACCELOK);
-    append_sdl_surface_flag (surface, f, sizeof (f), SDL_RLEACCEL);
-    append_sdl_surface_flag (surface, f, sizeof (f), SDL_SRCALPHA);
-    append_sdl_surface_flag (surface, f, sizeof (f), SDL_PREALLOC);
+    append_sdl_surface_flag(surface, f, sizeof(f), SDL_HWSURFACE);
+    append_sdl_surface_flag(surface, f, sizeof(f), SDL_ASYNCBLIT);
+    append_sdl_surface_flag(surface, f, sizeof(f), SDL_ANYFORMAT);
+    append_sdl_surface_flag(surface, f, sizeof(f), SDL_HWPALETTE);
+    append_sdl_surface_flag(surface, f, sizeof(f), SDL_DOUBLEBUF);
+    append_sdl_surface_flag(surface, f, sizeof(f), SDL_FULLSCREEN);
+    append_sdl_surface_flag(surface, f, sizeof(f), SDL_OPENGL);
+    append_sdl_surface_flag(surface, f, sizeof(f), SDL_RESIZABLE);
+    append_sdl_surface_flag(surface, f, sizeof(f), SDL_NOFRAME);
+    append_sdl_surface_flag(surface, f, sizeof(f), SDL_HWACCEL);
+    append_sdl_surface_flag(surface, f, sizeof(f), SDL_SRCCOLORKEY);
+    append_sdl_surface_flag(surface, f, sizeof(f), SDL_RLEACCELOK);
+    append_sdl_surface_flag(surface, f, sizeof(f), SDL_RLEACCEL);
+    append_sdl_surface_flag(surface, f, sizeof(f), SDL_SRCALPHA);
+    append_sdl_surface_flag(surface, f, sizeof(f), SDL_PREALLOC);
 
     if (f[0] == '\0')
-      strcpy (f, " (none)");
+      strcpy(f, " (none)");
 
-    printf (" flags   :%s\n", f);
+    printf(" flags   :%s\n", f);
   }
 
-  printf ("\n");
+  printf("\n");
 }
 
 static void
-output_details (void)
+output_details(void)
 {
-  output_videoinfo_details ();
-  output_surface_details ("Source Surface", src);
-  output_surface_details ("Destination Surface", dest);
+  output_videoinfo_details();
+  output_surface_details("Source Surface", src);
+  output_surface_details("Destination Surface", dest);
 }
 
 static Uint32
-blit (SDL_Surface * dst, SDL_Surface * src, int x, int y)
+blit(SDL_Surface * dst, SDL_Surface * src, int x, int y)
 {
   Uint32 start = 0;
   SDL_Rect srcRect;
@@ -161,38 +161,38 @@
   dstRect.w = srcRect.w = src->w;   /* SDL will clip as appropriate. */
   dstRect.h = srcRect.h = src->h;
 
-  start = SDL_GetTicks ();
-  SDL_BlitSurface (src, &srcRect, dst, &dstRect);
-  return (SDL_GetTicks () - start);
+  start = SDL_GetTicks();
+  SDL_BlitSurface(src, &srcRect, dst, &dstRect);
+  return (SDL_GetTicks() - start);
 }
 
 static void
-blitCentered (SDL_Surface * dst, SDL_Surface * src)
+blitCentered(SDL_Surface * dst, SDL_Surface * src)
 {
   int x = (dst->w - src->w) / 2;
   int y = (dst->h - src->h) / 2;
-  blit (dst, src, x, y);
+  blit(dst, src, x, y);
 }
 
 static int
-atoi_hex (const char *str)
+atoi_hex(const char *str)
 {
   if (str == NULL)
     return 0;
 
-  if (strlen (str) > 2) {
+  if (strlen(str) > 2) {
     int retval = 0;
     if ((str[0] == '0') && (str[1] == 'x'))
-      sscanf (str + 2, "%X", &retval);
+      sscanf(str + 2, "%X", &retval);
     return (retval);
   }
 
-  return (atoi (str));
+  return (atoi(str));
 }
 
 
 static int
-setup_test (int argc, char **argv)
+setup_test(int argc, char **argv)
 {
   const char *dumpfile = NULL;
   SDL_Surface *bmp = NULL;
@@ -224,60 +224,60 @@
   for (i = 1; i < argc; i++) {
     const char *arg = argv[i];
 
-    if (strcmp (arg, "--dstbpp") == 0)
-      dstbpp = atoi (argv[++i]);
-    else if (strcmp (arg, "--dstrmask") == 0)
-      dstrmask = atoi_hex (argv[++i]);
-    else if (strcmp (arg, "--dstgmask") == 0)
-      dstgmask = atoi_hex (argv[++i]);
-    else if (strcmp (arg, "--dstbmask") == 0)
-      dstbmask = atoi_hex (argv[++i]);
-    else if (strcmp (arg, "--dstamask") == 0)
-      dstamask = atoi_hex (argv[++i]);
-    else if (strcmp (arg, "--dstwidth") == 0)
-      dstw = atoi (argv[++i]);
-    else if (strcmp (arg, "--dstheight") == 0)
-      dsth = atoi (argv[++i]);
-    else if (strcmp (arg, "--dsthwsurface") == 0)
+    if (strcmp(arg, "--dstbpp") == 0)
+      dstbpp = atoi(argv[++i]);
+    else if (strcmp(arg, "--dstrmask") == 0)
+      dstrmask = atoi_hex(argv[++i]);
+    else if (strcmp(arg, "--dstgmask") == 0)
+      dstgmask = atoi_hex(argv[++i]);
+    else if (strcmp(arg, "--dstbmask") == 0)
+      dstbmask = atoi_hex(argv[++i]);
+    else if (strcmp(arg, "--dstamask") == 0)
+      dstamask = atoi_hex(argv[++i]);
+    else if (strcmp(arg, "--dstwidth") == 0)
+      dstw = atoi(argv[++i]);
+    else if (strcmp(arg, "--dstheight") == 0)
+      dsth = atoi(argv[++i]);
+    else if (strcmp(arg, "--dsthwsurface") == 0)
       dstflags |= SDL_HWSURFACE;
-    else if (strcmp (arg, "--srcbpp") == 0)
-      srcbpp = atoi (argv[++i]);
-    else if (strcmp (arg, "--srcrmask") == 0)
-      srcrmask = atoi_hex (argv[++i]);
-    else if (strcmp (arg, "--srcgmask") == 0)
-      srcgmask = atoi_hex (argv[++i]);
-    else if (strcmp (arg, "--srcbmask") == 0)
-      srcbmask = atoi_hex (argv[++i]);
-    else if (strcmp (arg, "--srcamask") == 0)
-      srcamask = atoi_hex (argv[++i]);
-    else if (strcmp (arg, "--srcwidth") == 0)
-      srcw = atoi (argv[++i]);
-    else if (strcmp (arg, "--srcheight") == 0)
-      srch = atoi (argv[++i]);
-    else if (strcmp (arg, "--srchwsurface") == 0)
+    else if (strcmp(arg, "--srcbpp") == 0)
+      srcbpp = atoi(argv[++i]);
+    else if (strcmp(arg, "--srcrmask") == 0)
+      srcrmask = atoi_hex(argv[++i]);
+    else if (strcmp(arg, "--srcgmask") == 0)
+      srcgmask = atoi_hex(argv[++i]);
+    else if (strcmp(arg, "--srcbmask") == 0)
+      srcbmask = atoi_hex(argv[++i]);
+    else if (strcmp(arg, "--srcamask") == 0)
+      srcamask = atoi_hex(argv[++i]);
+    else if (strcmp(arg, "--srcwidth") == 0)
+      srcw = atoi(argv[++i]);
+    else if (strcmp(arg, "--srcheight") == 0)
+      srch = atoi(argv[++i]);
+    else if (strcmp(arg, "--srchwsurface") == 0)
       srcflags |= SDL_HWSURFACE;
-    else if (strcmp (arg, "--seconds") == 0)
-      testSeconds = atoi (argv[++i]);
-    else if (strcmp (arg, "--screen") == 0)
+    else if (strcmp(arg, "--seconds") == 0)
+      testSeconds = atoi(argv[++i]);
+    else if (strcmp(arg, "--screen") == 0)
       screenSurface = 1;
-    else if (strcmp (arg, "--dumpfile") == 0)
+    else if (strcmp(arg, "--dumpfile") == 0)
       dumpfile = argv[++i];
     /* !!! FIXME: set colorkey. */
     else if (0) {      /* !!! FIXME: we handle some commandlines elsewhere now */
-      fprintf (stderr, "Unknown commandline option: %s\n", arg);
+      fprintf(stderr, "Unknown commandline option: %s\n", arg);
       return (0);
     }
   }
 
-  if (SDL_Init (SDL_INIT_VIDEO) == -1) {
-    fprintf (stderr, "SDL_Init failed: %s\n", SDL_GetError ());
+  if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) == -1) {
+    fprintf(stderr, "SDL_Init failed: %s\n", SDL_GetError());
     return (0);
   }
 
-  bmp = SDL_LoadBMP ("sample.bmp");
+  bmp = SDL_LoadBMP("sample.bmp");
   if (bmp == NULL) {
-    fprintf (stderr, "SDL_LoadBMP failed: %s\n", SDL_GetError ());
-    SDL_Quit ();
+    fprintf(stderr, "SDL_LoadBMP failed: %s\n", SDL_GetError());
+    SDL_Quit();
     return (0);
   }
 
@@ -287,25 +287,23 @@
     srcflags |= SDL_SWSURFACE;
 
   if (screenSurface)
-    dest = SDL_SetVideoMode (dstw, dsth, dstbpp, dstflags);
+    dest = SDL_SetVideoMode(dstw, dsth, dstbpp, dstflags);
   else {
-    dest = SDL_CreateRGBSurface (dstflags, dstw, dsth, dstbpp,
-                   dstrmask, dstgmask, dstbmask, dstamask);
+    dest = SDL_CreateRGBSurface(dstflags, dstw, dsth, dstbpp,
+                  dstrmask, dstgmask, dstbmask, dstamask);
   }
 
   if (dest == NULL) {
-    fprintf (stderr, "dest surface creation failed: %s\n",
-         SDL_GetError ());
-    SDL_Quit ();
+    fprintf(stderr, "dest surface creation failed: %s\n", SDL_GetError());
+    SDL_Quit();
     return (0);
   }
 
-  src = SDL_CreateRGBSurface (srcflags, srcw, srch, srcbpp,
-                srcrmask, srcgmask, srcbmask, srcamask);
+  src = SDL_CreateRGBSurface(srcflags, srcw, srch, srcbpp,
+                srcrmask, srcgmask, srcbmask, srcamask);
   if (src == NULL) {
-    fprintf (stderr, "src surface creation failed: %s\n",
-         SDL_GetError ());
-    SDL_Quit ();
+    fprintf(stderr, "src surface creation failed: %s\n", SDL_GetError());
+    SDL_Quit();
     return (0);
   }
 
@@ -320,54 +318,54 @@
   for (i = 1; i < argc; i++) {
     const char *arg = argv[i];
 
-    if (strcmp (arg, "--srcalpha") == 0)
-      srcalpha = atoi (argv[++i]);
-    else if (strcmp (arg, "--dstalpha") == 0)
-      dstalpha = atoi (argv[++i]);
-    else if (strcmp (arg, "--srcsrcalpha") == 0)
+    if (strcmp(arg, "--srcalpha") == 0)
+      srcalpha = atoi(argv[++i]);
+    else if (strcmp(arg, "--dstalpha") == 0)
+      dstalpha = atoi(argv[++i]);
+    else if (strcmp(arg, "--srcsrcalpha") == 0)
       srcalphaflags |= SDL_SRCALPHA;
-    else if (strcmp (arg, "--srcnosrcalpha") == 0)
+    else if (strcmp(arg, "--srcnosrcalpha") == 0)
       srcalphaflags &= ~SDL_SRCALPHA;
-    else if (strcmp (arg, "--srcrleaccel") == 0)
+    else if (strcmp(arg, "--srcrleaccel") == 0)
       srcalphaflags |= SDL_RLEACCEL;
-    else if (strcmp (arg, "--srcnorleaccel") == 0)
+    else if (strcmp(arg, "--srcnorleaccel") == 0)
       srcalphaflags &= ~SDL_RLEACCEL;
-    else if (strcmp (arg, "--dstsrcalpha") == 0)
+    else if (strcmp(arg, "--dstsrcalpha") == 0)
       dstalphaflags |= SDL_SRCALPHA;
-    else if (strcmp (arg, "--dstnosrcalpha") == 0)
+    else if (strcmp(arg, "--dstnosrcalpha") == 0)
       dstalphaflags &= ~SDL_SRCALPHA;
-    else if (strcmp (arg, "--dstrleaccel") == 0)
+    else if (strcmp(arg, "--dstrleaccel") == 0)
       dstalphaflags |= SDL_RLEACCEL;
-    else if (strcmp (arg, "--dstnorleaccel") == 0)
+    else if (strcmp(arg, "--dstnorleaccel") == 0)
       dstalphaflags &= ~SDL_RLEACCEL;
   }
   if ((dstalphaflags != origdstalphaflags)
     || (dstalpha != dest->format->alpha))
-    SDL_SetAlpha (dest, dstalphaflags, (Uint8) dstalpha);
+    SDL_SetAlpha(dest, dstalphaflags, (Uint8) dstalpha);
   if ((srcalphaflags != origsrcalphaflags)
     || (srcalpha != src->format->alpha))
-    SDL_SetAlpha (src, srcalphaflags, (Uint8) srcalpha);
+    SDL_SetAlpha(src, srcalphaflags, (Uint8) srcalpha);
 
   /* set some sane defaults so we can see if the blit code is broken... */
-  SDL_FillRect (dest, NULL, SDL_MapRGB (dest->format, 0, 0, 0));
-  SDL_FillRect (src, NULL, SDL_MapRGB (src->format, 0, 0, 0));
+  SDL_FillRect(dest, NULL, SDL_MapRGB(dest->format, 0, 0, 0));
+  SDL_FillRect(src, NULL, SDL_MapRGB(src->format, 0, 0, 0));
 
-  blitCentered (src, bmp);
-  SDL_FreeSurface (bmp);
+  blitCentered(src, bmp);
+  SDL_FreeSurface(bmp);
 
   if (dumpfile)
-    SDL_SaveBMP (src, dumpfile);  /* make sure initial convert is sane. */
+    SDL_SaveBMP(src, dumpfile);   /* make sure initial convert is sane. */
 
-  output_details ();
+  output_details();
 
   return (1);
 }
 
 
 static void
-test_blit_speed (void)
+test_blit_speed(void)
 {
-  Uint32 clearColor = SDL_MapRGB (dest->format, 0, 0, 0);
+  Uint32 clearColor = SDL_MapRGB(dest->format, 0, 0, 0);
   Uint32 iterations = 0;
   Uint32 elasped = 0;
   Uint32 end = 0;
@@ -376,49 +374,49 @@
   int testms = testSeconds * 1000;
   int wmax = (dest->w - src->w);
   int hmax = (dest->h - src->h);
-  int isScreen = (SDL_GetVideoSurface () == dest);
+  int isScreen = (SDL_GetVideoSurface() == dest);
   SDL_Event event;
 
-  printf ("Testing blit speed for %d seconds...\n", testSeconds);
+  printf("Testing blit speed for %d seconds...\n", testSeconds);
 
-  now = SDL_GetTicks ();
+  now = SDL_GetTicks();
   end = now + testms;
 
   do {
     /* pump the event queue occasionally to keep OS happy... */
     if (now - last > 1000) {
       last = now;
-      while (SDL_PollEvent (&event)) {  /* no-op. */
+      while (SDL_PollEvent(&event)) {   /* no-op. */
       }
     }
 
     iterations++;
-    elasped += blit (dest, src, randRange (0, wmax), randRange (0, hmax));
+    elasped += blit(dest, src, randRange(0, wmax), randRange(0, hmax));
     if (isScreen) {
-      SDL_Flip (dest);  /* show it! */
-      SDL_FillRect (dest, NULL, clearColor);   /* blank it for next time! */
+      SDL_Flip(dest);   /* show it! */
+      SDL_FillRect(dest, NULL, clearColor);    /* blank it for next time! */
     }
 
-    now = SDL_GetTicks ();
+    now = SDL_GetTicks();
   }
   while (now < end);
 
-  printf ("Non-blitting crap accounted for %d percent of this run.\n",
-      percent (testms - elasped, testms));
+  printf("Non-blitting crap accounted for %d percent of this run.\n",
+      percent(testms - elasped, testms));
 
-  printf ("%d blits took %d ms (%d fps).\n",
-      (int) iterations,
-      (int) elasped,
-      (int) (((float) iterations) / (((float) elasped) / 1000.0f)));
+  printf("%d blits took %d ms (%d fps).\n",
+      (int) iterations,
+      (int) elasped,
+      (int) (((float) iterations) / (((float) elasped) / 1000.0f)));
 }
 
 int
-main (int argc, char **argv)
+main(int argc, char **argv)
 {
-  int initialized = setup_test (argc, argv);
+  int initialized = setup_test(argc, argv);
   if (initialized) {
-    test_blit_speed ();
-    SDL_Quit ();
+    test_blit_speed();
+    SDL_Quit();
   }
   return (!initialized);
 }