src/haptic/SDL_haptic.c
branchgsoc2008_force_feedback
changeset 2477 97f75ea43a93
parent 2476 242d8a668ebb
child 2478 4fd783e0f34b
--- a/src/haptic/SDL_haptic.c	Mon Jun 23 09:01:58 2008 +0000
+++ b/src/haptic/SDL_haptic.c	Mon Jun 30 16:48:16 2008 +0000
@@ -97,7 +97,7 @@
  }
 
  /* If the haptic is already open, return it */
-  for (i = 0; SDL_haptics[i]; ++i) {       
+  for (i=0; SDL_haptics[i]; i++) {       
    if (device_index == SDL_haptics[i]->index) {
     haptic = SDL_haptics[i];
     ++haptic->ref_count;
@@ -105,23 +105,27 @@
    }
  }
 
-  /* Create and initialize the haptic */
+  /* Create the haptic device */
  haptic = (SDL_Haptic *) SDL_malloc((sizeof *haptic));
-  if (haptic != NULL) {
-   SDL_memset(haptic, 0, (sizeof *haptic));
-   haptic->index = device_index;
-   if (SDL_SYS_HapticOpen(haptic) < 0) {
-     SDL_free(haptic);
-     haptic = NULL;
-   }
+  if (haptic == NULL) {
+   SDL_OutOfMemory();
+   return NULL;
  }
-  if (haptic) {
-   /* Add haptic to list */
-   ++haptic->ref_count;
-   for (i = 0; SDL_haptics[i]; ++i)
-     /* Skip to next haptic */ ;
-   SDL_haptics[i] = haptic;
+
+  /* Initialize the haptic device */
+  SDL_memset(haptic, 0, (sizeof *haptic));
+  haptic->index = device_index;
+  if (SDL_SYS_HapticOpen(haptic) < 0) {
+   SDL_free(haptic);
+   return NULL;
  }
+
+  /* Add haptic to list */
+  ++haptic->ref_count;
+  for (i = 0; SDL_haptics[i]; ++i)
+   /* Skip to next haptic */ ;
+  SDL_haptics[i] = haptic;
+
  return haptic;
 }
 
@@ -192,3 +196,57 @@
    SDL_haptics = NULL;
  }
 }
+
+
+/*
+ * Creates a new haptic effect.
+ */
+int
+SDL_HapticNewEffect(SDL_Haptic * haptic, SDL_HapticEffect * effect)
+{
+  int i;
+
+  /* Check for device validity. */
+  if (!ValidHaptic(&haptic)) {
+   return -1;
+  }
+
+  /* See if there's a free slot */
+  for (i=0; i<haptic->neffects; i++) {
+   if (haptic->effects[i].hweffect == NULL) {
+
+     /* Now let the backend create the real effect */
+     if (SDL_SYS_HapticNewEffect(haptic,&haptic->effects[i]) != 0) {
+      return -1; /* Backend failed to create effect */
+     }
+     return i;
+   }
+  }
+
+  SDL_SetError("Haptic device has no free space left.");
+  return -1;
+}
+
+/*
+ * Runs the haptic effect on the device.
+ */
+int
+SDL_HapticRunEffect(SDL_Haptic * haptic, int effect)
+{
+  if (!ValidHaptic(&haptic)) {
+   return -1;
+  }
+}
+
+/*
+ * Gets rid of a haptic effect.
+ */
+void
+SDL_HapticDestroyEffect(SDL_Haptic * haptic, int effect)
+{
+  if (!ValidHaptic(&haptic)) {
+   return;
+  }
+}
+
+