docs/html/sdlenvvars.html
Tue, 20 Jun 2006 03:29:30 +0000 Sam Lantinga Fixed bug #232 SDL-1.3
Thu, 13 Apr 2006 13:08:26 +0000 Sam Lantinga Fixes bug #195:
Wed, 22 Mar 2006 11:13:58 +0000 Ryan C. Gordon Xrandr support in the X11 target.
Tue, 10 Feb 2004 15:15:40 +0000 Sam Lantinga Updated SDL HTML documentation
less more (0) tip