src/SDL_log.c
changeset 7710 6364d6836634
parent 7614 af0bd07212bd
child 7727 627ce8499c81
equal deleted inserted replaced
7709:edd2c14acf66 7710:6364d6836634
  330     if (consoleAttached == 0) {
  330     if (consoleAttached == 0) {
  331       attachResult = AttachConsole(ATTACH_PARENT_PROCESS);
  331       attachResult = AttachConsole(ATTACH_PARENT_PROCESS);
  332       if (!attachResult) {
  332       if (!attachResult) {
  333           attachError = GetLastError();
  333           attachError = GetLastError();
  334           if (attachError == ERROR_INVALID_HANDLE) {
  334           if (attachError == ERROR_INVALID_HANDLE) {
  335             OutputDebugString(TEXT("Parent process has no console"));
  335             OutputDebugString(TEXT("Parent process has no console\r\n"));
  336             consoleAttached = -1;
  336             consoleAttached = -1;
  337           } else if (attachError == ERROR_GEN_FAILURE) {
  337           } else if (attachError == ERROR_GEN_FAILURE) {
  338             OutputDebugString(TEXT("Could not attach to console of parent process"));
  338             OutputDebugString(TEXT("Could not attach to console of parent process\r\n"));
  339             consoleAttached = -1;
  339             consoleAttached = -1;
  340           } else if (attachError == ERROR_ACCESS_DENIED) { 
  340           } else if (attachError == ERROR_ACCESS_DENIED) { 
  341             /* Already attached */
  341             /* Already attached */
  342             consoleAttached = 1;
  342             consoleAttached = 1;
  343           } else {
  343           } else {
  344             OutputDebugString(TEXT("Error attaching console"));
  344             OutputDebugString(TEXT("Error attaching console\r\n"));
  345             consoleAttached = -1;
  345             consoleAttached = -1;
  346           }
  346           }
  347         } else {
  347         } else {
  348           /* Newly attached */
  348           /* Newly attached */
  349           consoleAttached = 1;
  349           consoleAttached = 1;
  352         if (consoleAttached == 1) {
  352         if (consoleAttached == 1) {
  353             stderrHandle = GetStdHandle(STD_ERROR_HANDLE);
  353             stderrHandle = GetStdHandle(STD_ERROR_HANDLE);
  354         }
  354         }
  355     }
  355     }
  356 
  356 
  357     length = SDL_strlen(SDL_priority_prefixes[priority]) + 2 + SDL_strlen(message) + 1 + 1;
  357     length = SDL_strlen(SDL_priority_prefixes[priority]) + 2 + SDL_strlen(message) + 1 + 1 + 1;
  358     output = SDL_stack_alloc(char, length);
  358     output = SDL_stack_alloc(char, length);
  359     SDL_snprintf(output, length, "%s: %s\n", SDL_priority_prefixes[priority], message);
  359     SDL_snprintf(output, length, "%s: %s\r\n", SDL_priority_prefixes[priority], message);
  360     tstr = WIN_UTF8ToString(output);
  360     tstr = WIN_UTF8ToString(output);
  361     
  361     
  362     /* Output to debugger */
  362     /* Output to debugger */
  363     OutputDebugString(tstr);
  363     OutputDebugString(tstr);
  364    
  364    
  365     /* Screen output to stderr, if console was attached. */
  365     /* Screen output to stderr, if console was attached. */
  366     if (consoleAttached == 1) {
  366     if (consoleAttached == 1) {
  367         if (!WriteConsole(stderrHandle, tstr, lstrlen(tstr), &charsWritten, NULL)) {
  367         if (!WriteConsole(stderrHandle, tstr, lstrlen(tstr), &charsWritten, NULL)) {
  368           OutputDebugString(TEXT("Error calling WriteConsole"));
  368           OutputDebugString(TEXT("Error calling WriteConsole\r\n"));
  369         }
  369         }
  370         if (charsWritten == ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY) {
  370         if (charsWritten == ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY) {
  371           OutputDebugString(TEXT("Insufficient heap memory to write message"));
  371           OutputDebugString(TEXT("Insufficient heap memory to write message\r\n"));
  372         }
  372         }
  373     }
  373     }
  374 
  374 
  375     SDL_free(tstr);
  375     SDL_free(tstr);
  376     SDL_stack_free(output);
  376     SDL_stack_free(output);