src/render/opengles2/SDL_gles2funcs.h
changeset 6269 07e08cb58696
parent 6232 37e8d0736366
child 7160 bfb5f8f4f006
--- a/src/render/opengles2/SDL_gles2funcs.h	Sat Jan 28 14:05:48 2012 -0500
+++ b/src/render/opengles2/SDL_gles2funcs.h	Sat Jan 28 14:53:23 2012 -0500
@@ -17,6 +17,7 @@
 SDL_PROC(void, glEnable, (GLenum))
 SDL_PROC(void, glEnableVertexAttribArray, (GLuint))
 SDL_PROC(void, glFinish, (void))
+SDL_PROC(void, glGenFramebuffers, (GLsizei, GLuint *))
 SDL_PROC(void, glGenTextures, (GLsizei, GLuint *))
 SDL_PROC(void, glGetBooleanv, (GLenum, GLboolean *))
 SDL_PROC(const GLubyte *, glGetString, (GLenum))