Sun, 18 Jul 2010 00:40:17 -0700 Logitech G15 on Ubuntu 10.04:
Sam Lantinga <slouken@libsdl.org> [Sun, 18 Jul 2010 00:40:17 -0700] rev 4532
Logitech G15 on Ubuntu 10.04: code = 1, sym = 0xFF1B (Escape) scancode = 41 (Escape) code = 2, sym = 0x31 (1) scancode = 30 (1) code = 3, sym = 0x32 (2) scancode = 31 (2) code = 4, sym = 0x33 (3) scancode = 32 (3) code = 5, sym = 0x34 (4) scancode = 33 (4) code = 6, sym = 0x35 (5) scancode = 34 (5) code = 7, sym = 0x36 (6) scancode = 35 (6) code = 8, sym = 0x37 (7) scancode = 36 (7) code = 9, sym = 0x38 (8) scancode = 37 (8) code = 10, sym = 0x39 (9) scancode = 38 (9) code = 11, sym = 0x30 (0) scancode = 39 (0) code = 12, sym = 0x2D (minus) scancode = 45 (-) code = 13, sym = 0x3D (equal) scancode = 46 (=) code = 14, sym = 0xFF08 (BackSpace) scancode = 42 (Backspace) code = 15, sym = 0xFF09 (Tab) scancode = 43 (Tab) code = 16, sym = 0x71 (q) scancode = 20 (Q) code = 17, sym = 0x77 (w) scancode = 26 (W) code = 18, sym = 0x65 (e) scancode = 8 (E) code = 19, sym = 0x72 (r) scancode = 21 (R) code = 20, sym = 0x74 (t) scancode = 23 (T) code = 21, sym = 0x79 (y) scancode = 28 (Y) code = 22, sym = 0x75 (u) scancode = 24 (U) code = 23, sym = 0x69 (i) scancode = 12 (I) code = 24, sym = 0x6F (o) scancode = 18 (O) code = 25, sym = 0x70 (p) scancode = 19 (P) code = 26, sym = 0x5B (bracketleft) scancode = 47 ([) code = 27, sym = 0x5D (bracketright) scancode = 48 (]) code = 28, sym = 0xFF0D (Return) scancode = 40 (Return) code = 29, sym = 0xFFE3 (Control_L) scancode = 224 (Left Ctrl) code = 30, sym = 0x61 (a) scancode = 4 (A) code = 31, sym = 0x73 (s) scancode = 22 (S) code = 32, sym = 0x64 (d) scancode = 7 (D) code = 33, sym = 0x66 (f) scancode = 9 (F) code = 34, sym = 0x67 (g) scancode = 10 (G) code = 35, sym = 0x68 (h) scancode = 11 (H) code = 36, sym = 0x6A (j) scancode = 13 (J) code = 37, sym = 0x6B (k) scancode = 14 (K) code = 38, sym = 0x6C (l) scancode = 15 (L) code = 39, sym = 0x3B (semicolon) scancode = 51 (;) code = 40, sym = 0x27 (apostrophe) scancode = 52 (') code = 41, sym = 0x60 (grave) scancode = 53 (`) code = 42, sym = 0xFFE1 (Shift_L) scancode = 225 (Left Shift) code = 43, sym = 0x5C (backslash) scancode = 49 (\) code = 44, sym = 0x7A (z) scancode = 29 (Z) code = 45, sym = 0x78 (x) scancode = 27 (X) code = 46, sym = 0x63 (c) scancode = 6 (C) code = 47, sym = 0x76 (v) scancode = 25 (V) code = 48, sym = 0x62 (b) scancode = 5 (B) code = 49, sym = 0x6E (n) scancode = 17 (N) code = 50, sym = 0x6D (m) scancode = 16 (M) code = 51, sym = 0x2C (comma) scancode = 54 (,) code = 52, sym = 0x2E (period) scancode = 55 (.) code = 53, sym = 0x2F (slash) scancode = 56 (/) code = 54, sym = 0xFFE2 (Shift_R) scancode = 229 (Right Shift) code = 55, sym = 0xFFAA (KP_Multiply) scancode = 85 (Keypad *) code = 56, sym = 0xFFE9 (Alt_L) scancode = 226 (Left Alt) code = 57, sym = 0x20 (space) scancode = 44 (Space) code = 58, sym = 0xFFE5 (Caps_Lock) scancode = 57 (CapsLock) code = 59, sym = 0xFFBE (F1) scancode = 58 (F1) code = 60, sym = 0xFFBF (F2) scancode = 59 (F2) code = 61, sym = 0xFFC0 (F3) scancode = 60 (F3) code = 62, sym = 0xFFC1 (F4) scancode = 61 (F4) code = 63, sym = 0xFFC2 (F5) scancode = 62 (F5) code = 64, sym = 0xFFC3 (F6) scancode = 63 (F6) code = 65, sym = 0xFFC4 (F7) scancode = 64 (F7) code = 66, sym = 0xFFC5 (F8) scancode = 65 (F8) code = 67, sym = 0xFFC6 (F9) scancode = 66 (F9) code = 68, sym = 0xFFC7 (F10) scancode = 67 (F10) code = 69, sym = 0xFF7F (Num_Lock) scancode = 83 (Numlock) code = 70, sym = 0xFF14 (Scroll_Lock) scancode = 71 (ScrollLock) code = 71, sym = 0xFF95 (KP_Home) scancode = 95 (Keypad 7) code = 72, sym = 0xFF97 (KP_Up) scancode = 96 (Keypad 8) code = 73, sym = 0xFF9A (KP_Prior) scancode = 97 (Keypad 9) code = 74, sym = 0xFFAD (KP_Subtract) scancode = 86 (Keypad -) code = 75, sym = 0xFF96 (KP_Left) scancode = 92 (Keypad 4) code = 76, sym = 0xFF9D (KP_Begin) scancode = 93 (Keypad 5) code = 77, sym = 0xFF98 (KP_Right) scancode = 94 (Keypad 6) code = 78, sym = 0xFFAB (KP_Add) scancode = 87 (Keypad +) code = 79, sym = 0xFF9C (KP_End) scancode = 89 (Keypad 1) code = 80, sym = 0xFF99 (KP_Down) scancode = 90 (Keypad 2) code = 81, sym = 0xFF9B (KP_Next) scancode = 91 (Keypad 3) code = 82, sym = 0xFF9E (KP_Insert) scancode = 98 (Keypad 0) code = 83, sym = 0xFF9F (KP_Delete) scancode = 99 (Keypad .) code = 84, sym = 0xFE03 (ISO_Level3_Shift) scancode = 0 () code = 86, sym = 0x3C (less) scancode not found code = 87, sym = 0xFFC8 (F11) scancode = 68 (F11) code = 88, sym = 0xFFC9 (F12) scancode = 69 (F12) code = 90, sym = 0xFF26 (Katakana) scancode = 0 () code = 91, sym = 0xFF25 (Hiragana) scancode = 0 () code = 92, sym = 0xFF23 (Henkan_Mode) scancode = 0 () code = 93, sym = 0xFF27 (Hiragana_Katakana) scancode = 0 () code = 94, sym = 0xFF22 (Muhenkan) scancode = 0 () code = 96, sym = 0xFF8D (KP_Enter) scancode = 88 (Keypad Enter) code = 97, sym = 0xFFE4 (Control_R) scancode = 228 (Right Ctrl) code = 98, sym = 0xFFAF (KP_Divide) scancode = 84 (Keypad /) code = 99, sym = 0xFF61 (Print) scancode = 70 (PrintScreen) code = 100, sym = 0xFFEA (Alt_R) scancode = 230 (Right Alt) code = 101, sym = 0xFF0A (Linefeed) scancode = 0 () code = 102, sym = 0xFF50 (Home) scancode = 74 (Home) code = 103, sym = 0xFF52 (Up) scancode = 82 (Up) code = 104, sym = 0xFF55 (Prior) scancode = 75 (PageUp) code = 105, sym = 0xFF51 (Left) scancode = 80 (Left) code = 106, sym = 0xFF53 (Right) scancode = 79 (Right) code = 107, sym = 0xFF57 (End) scancode = 77 (End) code = 108, sym = 0xFF54 (Down) scancode = 81 (Down) code = 109, sym = 0xFF56 (Next) scancode = 78 (PageDown) code = 110, sym = 0xFF63 (Insert) scancode = 73 (Insert) code = 111, sym = 0xFFFF (Delete) scancode = 76 (Delete) code = 113, sym = 0x1008FF12 (XF86AudioMute) scancode = 0 () code = 114, sym = 0x1008FF11 (XF86AudioLowerVolume) scancode = 0 () code = 115, sym = 0x1008FF13 (XF86AudioRaiseVolume) scancode = 0 () code = 116, sym = 0x1008FF2A (XF86PowerOff) scancode = 0 () code = 117, sym = 0xFFBD (KP_Equal) scancode = 103 (Keypad =) code = 118, sym = 0xB1 (plusminus) scancode not found code = 119, sym = 0xFF13 (Pause) scancode = 72 (Pause) code = 120, sym = 0x1008FF4A (XF86LaunchA) scancode = 0 () code = 121, sym = 0xFFAE (KP_Decimal) scancode = 99 (Keypad .) code = 122, sym = 0xFF31 (Hangul) scancode = 0 () code = 123, sym = 0xFF34 (Hangul_Hanja) scancode = 0 () code = 125, sym = 0xFFEB (Super_L) scancode = 227 (Left GUI) code = 126, sym = 0xFFEC (Super_R) scancode = 231 (Right GUI) code = 127, sym = 0xFF67 (Menu) scancode = 118 (Menu) code = 128, sym = 0xFF69 (Cancel) scancode = 120 (Stop) code = 129, sym = 0xFF66 (Redo) scancode = 121 (Again) code = 130, sym = 0x1005FF70 (SunProps) scancode = 0 () code = 131, sym = 0xFF65 (Undo) scancode = 122 (Undo) code = 132, sym = 0x1005FF71 (SunFront) scancode = 0 () code = 133, sym = 0x1008FF57 (XF86Copy) scancode = 0 () code = 134, sym = 0x1005FF73 (SunOpen) scancode = 0 () code = 135, sym = 0x1008FF6D (XF86Paste) scancode = 0 () code = 136, sym = 0xFF68 (Find) scancode = 126 (Find) code = 137, sym = 0x1008FF58 (XF86Cut) scancode = 0 () code = 138, sym = 0xFF6A (Help) scancode = 117 (Help) code = 139, sym = 0x1008FF65 (XF86MenuKB) scancode = 0 () code = 140, sym = 0x1008FF1D (XF86Calculator) scancode = 0 () code = 142, sym = 0x1008FF2F (XF86Sleep) scancode = 0 () code = 143, sym = 0x1008FF2B (XF86WakeUp) scancode = 0 () code = 144, sym = 0x1008FF5D (XF86Explorer) scancode = 0 () code = 145, sym = 0x1008FF7B (XF86Send) scancode = 0 () code = 147, sym = 0x1008FF8A (XF86Xfer) scancode = 0 () code = 148, sym = 0x1008FF41 (XF86Launch1) scancode = 0 () code = 149, sym = 0x1008FF42 (XF86Launch2) scancode = 0 () code = 150, sym = 0x1008FF2E (XF86WWW) scancode = 0 () code = 151, sym = 0x1008FF5A (XF86DOS) scancode = 0 () code = 152, sym = 0x1008FF2D (XF86ScreenSaver) scancode = 0 () code = 154, sym = 0x1008FF74 (XF86RotateWindows) scancode = 0 () code = 155, sym = 0x1008FF19 (XF86Mail) scancode = 0 () code = 156, sym = 0x1008FF30 (XF86Favorites) scancode = 0 () code = 157, sym = 0x1008FF33 (XF86MyComputer) scancode = 0 () code = 158, sym = 0x1008FF26 (XF86Back) scancode = 0 () code = 159, sym = 0x1008FF27 (XF86Forward) scancode = 0 () code = 161, sym = 0x1008FF2C (XF86Eject) scancode = 0 () code = 162, sym = 0x1008FF2C (XF86Eject) scancode = 0 () code = 163, sym = 0x1008FF17 (XF86AudioNext) scancode = 0 () code = 164, sym = 0x1008FF14 (XF86AudioPlay) scancode = 0 () code = 165, sym = 0x1008FF16 (XF86AudioPrev) scancode = 0 () code = 166, sym = 0x1008FF15 (XF86AudioStop) scancode = 0 () code = 167, sym = 0x1008FF1C (XF86AudioRecord) scancode = 0 () code = 168, sym = 0x1008FF3E (XF86AudioRewind) scancode = 0 () code = 169, sym = 0x1008FF6E (XF86Phone) scancode = 0 () code = 171, sym = 0x1008FF81 (XF86Tools) scancode = 0 () code = 172, sym = 0x1008FF18 (XF86HomePage) scancode = 0 () code = 173, sym = 0x1008FF73 (XF86Reload) scancode = 0 () code = 174, sym = 0x1008FF56 (XF86Close) scancode = 0 () code = 177, sym = 0x1008FF78 (XF86ScrollUp) scancode = 0 () code = 178, sym = 0x1008FF79 (XF86ScrollDown) scancode = 0 () code = 179, sym = 0x28 (parenleft) scancode not found code = 180, sym = 0x29 (parenright) scancode not found code = 181, sym = 0x1008FF68 (XF86New) scancode = 0 () code = 182, sym = 0xFF66 (Redo) scancode = 121 (Again) code = 183, sym = 0x1008FF81 (XF86Tools) scancode = 0 () code = 184, sym = 0x1008FF45 (XF86Launch5) scancode = 0 () code = 185, sym = 0x1008FF65 (XF86MenuKB) scancode = 0 () code = 192, sym = 0x1008FFA9 (XF86TouchpadToggle) scancode = 0 () code = 195, sym = 0xFF7E (Mode_switch) scancode = 257 (ModeSwitch) code = 200, sym = 0x1008FF14 (XF86AudioPlay) scancode = 0 () code = 201, sym = 0x1008FF31 (XF86AudioPause) scancode = 0 () code = 202, sym = 0x1008FF43 (XF86Launch3) scancode = 0 () code = 203, sym = 0x1008FF44 (XF86Launch4) scancode = 0 () code = 204, sym = 0x1008FF4B (XF86LaunchB) scancode = 0 () code = 205, sym = 0x1008FFA7 (XF86Suspend) scancode = 0 () code = 206, sym = 0x1008FF56 (XF86Close) scancode = 0 () code = 207, sym = 0x1008FF14 (XF86AudioPlay) scancode = 0 () code = 208, sym = 0x1008FF97 (XF86AudioForward) scancode = 0 () code = 210, sym = 0xFF61 (Print) scancode = 70 (PrintScreen) code = 212, sym = 0x1008FF8F (XF86WebCam) scancode = 0 () code = 215, sym = 0x1008FF19 (XF86Mail) scancode = 0 () code = 217, sym = 0x1008FF1B (XF86Search) scancode = 0 () code = 219, sym = 0x1008FF3C (XF86Finance) scancode = 0 () code = 221, sym = 0x1008FF36 (XF86Shop) scancode = 0 () code = 223, sym = 0xFF69 (Cancel) scancode = 120 (Stop) code = 224, sym = 0x1008FF03 (XF86MonBrightnessDown) scancode = 0 () code = 225, sym = 0x1008FF02 (XF86MonBrightnessUp) scancode = 0 () code = 226, sym = 0x1008FF32 (XF86AudioMedia) scancode = 0 () code = 227, sym = 0x1008FF59 (XF86Display) scancode = 0 () code = 228, sym = 0x1008FF04 (XF86KbdLightOnOff) scancode = 0 () code = 229, sym = 0x1008FF06 (XF86KbdBrightnessDown) scancode = 0 () code = 230, sym = 0x1008FF05 (XF86KbdBrightnessUp) scancode = 0 () code = 231, sym = 0x1008FF7B (XF86Send) scancode = 0 () code = 232, sym = 0x1008FF72 (XF86Reply) scancode = 0 () code = 233, sym = 0x1008FF90 (XF86MailForward) scancode = 0 () code = 234, sym = 0x1008FF77 (XF86Save) scancode = 0 () code = 235, sym = 0x1008FF5B (XF86Documents) scancode = 0 () code = 236, sym = 0x1008FF93 (XF86Battery) scancode = 0 () code = 237, sym = 0x1008FF94 (XF86Bluetooth) scancode = 0 () code = 238, sym = 0x1008FF95 (XF86WLAN) scancode = 0 ()
Sat, 17 Jul 2010 23:25:10 -0700 Added a couple missing keys on my Logitech G15 keyboard on a Mac Pro running Ubuntu 10.04.
Sam Lantinga <slouken@libsdl.org> [Sat, 17 Jul 2010 23:25:10 -0700] rev 4531
Added a couple missing keys on my Logitech G15 keyboard on a Mac Pro running Ubuntu 10.04.
Sat, 17 Jul 2010 22:59:28 -0700 Fixed typo in the documentation
Sam Lantinga <slouken@libsdl.org> [Sat, 17 Jul 2010 22:59:28 -0700] rev 4530
Fixed typo in the documentation
Sat, 17 Jul 2010 18:57:51 -0700 Fixed bug 1014
Sam Lantinga <slouken@libsdl.org> [Sat, 17 Jul 2010 18:57:51 -0700] rev 4529
Fixed bug 1014 Don't send events for unprintable characters
Sat, 17 Jul 2010 18:44:34 -0700 Fixed bug 1022
Sam Lantinga <slouken@libsdl.org> [Sat, 17 Jul 2010 18:44:34 -0700] rev 4528
Fixed bug 1022 Fixed the X11 icon on 64-bit systems
Wed, 14 Jul 2010 21:25:15 -0700 Added support for testing window manager icons
Sam Lantinga <slouken@libsdl.org> [Wed, 14 Jul 2010 21:25:15 -0700] rev 4527
Added support for testing window manager icons
Wed, 14 Jul 2010 07:48:35 -0700 Fixed bug #1000
Sam Lantinga <slouken@libsdl.org> [Wed, 14 Jul 2010 07:48:35 -0700] rev 4526
Fixed bug #1000 Don't crash if someone tries to delete a context after we've unloaded the library. In this case it's SDL_compat that doesn't know SDL_VideoQuit() has been called. Hmm...
Wed, 14 Jul 2010 07:31:35 -0700 pelya 2010-07-12 03:53:48 PDT
Sam Lantinga <slouken@libsdl.org> [Wed, 14 Jul 2010 07:31:35 -0700] rev 4525
pelya 2010-07-12 03:53:48 PDT In function GLES_RenderCopy() in SDL_renderer_gles.c:819 there is one memcpy() that can be avoided if we're updating whole texture. Because of that the SDL 1.3 in compatibility mode is working even slower than software rendering in SDL 1.2.
Wed, 14 Jul 2010 07:25:07 -0700 Zero any fields not explicitly filled in.
Sam Lantinga <slouken@libsdl.org> [Wed, 14 Jul 2010 07:25:07 -0700] rev 4524
Zero any fields not explicitly filled in.
Wed, 14 Jul 2010 01:02:18 -0700 Now that the fullscreen wm state works, enable the video modes. Yay! :)
Sam Lantinga <slouken@libsdl.org> [Wed, 14 Jul 2010 01:02:18 -0700] rev 4523
Now that the fullscreen wm state works, enable the video modes. Yay! :)
(0) -3000 -1000 -300 -100 -10 +10 +100 +300 +1000 +3000 tip